Keresés
-18O
Veszprém
2020.08.08., szombat (László)

Mikrocenzus: összeírják a népességet

Offmedia- 2016.09.28. 14:05
533
A Központi Statisztikai Hivatal október 1. és november 8. között mikrocenzust, népesség-összeírást tart, mely a lakosság 10%-át érinti.

Célja, hogy aktualizálja a legutóbbi népszámlálások adatait, és képet adjon a lakosság életkörülményeiről. Az összeírásra kijelölt háztartások szeptember 26-30. között vehetik kézhez az adatszolgáltatásra felkérő levelet.

A mikrocenzus két kitöltési szakaszból áll. Október 1-9. között a felmérésbe került személyek interneten maguk válaszolhatnak a kérdésekre a felkérő levélben szereplő egyedi azonosító kód és jelszó segítségével a www.mikrocenzus.hu oldalon. Akinek nincs lehetősége a kérdőív online kitöltésére, azokat ezt követően számlálóbiztosok keresik fel október 10. és november 8. között, ám az eddigiektől eltérően nem papíron, hanem laptopok, valamint tabletek segítségével végzik az összeírást.

2016-ban a hetedik mikrocenzusra kerül sor, mely a korábbiaknál lényegesen nagyobb, a lakások és a népesség mintegy 10%-ára kiterjedő mintát vizsgál. Az összeírás az ország 2148 településén 440 ezer címet érint, a kijelölt címeken élők számára a válaszadás kötelező, ezt törvény rendeli el.

Magyarország területén számba vesznek minden tizedik lakást és minden itt élő természetes személyt. Ez vonatkozik mindazokra a magyar állampolgárokra, akik az ország területén életvitelszerűen élnek, vagy ha külföldön vannak, akkor csak átmenetileg (12 hónapnál rövidebb ideig) tartózkodnak ott, valamint azokra a külföldi állampolgárokra, akik Magyarországon 3 hónapnál hosszabb ideje élnek.

A mikrocenzus lakás és személyi alapkérdőíveihez öt kiegészítő tematikus kérdőív kapcsolódik, ezek a társadalom rétegződését, az egyes foglalkozások presztízsét, a saját jóllétről alkotott véleményt, az egészségproblémából fakadó akadályozottságot és a nemzetközi vándorlást vizsgálják. Az alap kérdőív mellett egy háztartásnak csak egyféle kiegészítő kérdőív kérdéseire kell válaszolni a felmérés során. A válaszokat minden esetben egy úgynevezett eszmei időpontra; október 1-je szombat 0.00 órára gondolva kell megadni.


Mikrocenzust Magyarországon 1963 óta végeznek két teljes népszámlálás között, az évtized közepén, hogy nyomon kövessék a társadalmi folyamatokat mintavételes felméréssel. A mikrocenzus adatai megbízható, friss alapot adnak a gazdasági, szociális és területfejlesztési döntésekhez országos, regionális és helyi szinten is. A 2016-os mikrocenzus első eredményeit a Központi Statisztikai Hivatal 2017 májusában teszi közzé.

Hozzászólások