Keresés
-18O
Veszprém
2020.07.04., szombat (Ulrik)

Ők azok, akik reményt adnak a reménytelenségben

Káposztás Vivien- 2016.11.16. 16:53
913
Nem lehetünk elég hálásak a szociális szféra dolgozóinak.

A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásban, vagy szociálisan rászorulók támogatását végző civil és társadalmi szervezetekben tevékenykedő személy munkásságát díjazták Veszprémben szerdán a Hornig-díj átadásával a Szociális munka napja alkalmából (november 12.).

Dr. Strenner Zoltán bizottsági elnök a díjátadón elmondta, fel kell hívni a figyelmet azokra a területekre, ahol a dolgozók sajátos gondokkal szembesülnek, és ott felbecsülhetetlen értékű munkát végeznek.

Dr. Strenner Zoltán

A szociális munkások a legnehezebb sorsú emberekkel találkoznak, sokszor szociális szállón végzik áldásos tevékenységüket. Sok gondozott magányosan, kiszolgáltatott helyzetben él, ők családtagként tekintenek segítőikre, akik a remény üzenetét hordozzák a legreménytelenebb helyzetekben és ezért nem lehetünk nekik elég hálásak. 

Egy ember segít a másik embernek emberséggel - zárta gondolatait a díjak átadása előtt Strenner Zoltán.

2000. október 30-án döntöttek a képviselők közgyűlésen a személyes gondoskodást nyújtó, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásban, vagy szociálisan rászorulók támogatását végző szakemberek elismeréséről, a Hornig-díj adományozásáról.

Az idei díjazottak: Kopellerné Tréber Gyöngyi (b) és Dr. Purda Zsuzsánna (j) vehették át a díjat Porga Gyulától


Kopellerné Tréber Gyöngyi 1983 óta dolgozik a gondozás területén. Kezdetben csecsemő- és gyermekgondozásban, napjainkban pedig az idősellátásban végzett és végez példaértékű munkát. A 2. számú Gondozási Központ vezető feladatait is ellátja. Elkötelezett, kitartó, fontos számára a tolerancia, az egyenlőség, a biztonság, melyek mentén munkáját is végzi. A szociális területen tanulmányokat folytató szakemberjelöltek számára nem csak tudást ad át, hanem példamutatásával identitásukat is megerősíti, elősegítve ezzel a jelöltek pályán maradását. Segítőkész, önzetlen. Munkája során nagy hangsúlyt fektet a munkahelyi közösségépítésre, jó munkahelyi légkör megteremtésére. 2016-ban Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekgondozás és az idősellátás területén végzett kiemelkedő szakmai munkája, valamint példamutató vezetői tevékenysége elismeréseként, Kopellerné Tréber Gyöngyi részére Hornig- díjat adományoz.
Dr. Purda Zsuzsánna az ELTE Jogtudományi Karán szerzett jogász diplomát. 1978 óta foglalkozik gyermekvédelemmel. A gyermeki jogok érvényesülésének határozott és hiteles képviselője, nevéhez fűződik a „Gyermekjogi abc” című könyv elkészítése, kiadása. A Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet családjogi és gyámügyi szakmai tanácsadója, valamint a Gyámhivatalok Országos Konferenciájának szervezője is volt. A gyermekvédelem, a családi jog, valamint a gyermeki jog területén nemzetközi viszonylatokban is képzett, széles látókörű, európai tapasztalatokkal is rendelkező szakember. Tudását nem csak diákoknak, de a szakmában már jelenlévő szakemberek számára is mindig kész volt átadni. Önzetlen segítségnyújtás, erős egyéniség, óriási teherbírás jellemzi. Jelenleg önkéntes jogászként nyújt segítséget a rászorultak számára. 2016-ban Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekvédelem területén, valamint a családjogászi és gyermekvédelmi szakmafejlesztésben végzett kimagasló munkája és a példamutató vezetői tevékenysége elismeréseként Dr. Purda Zsuzsánna részére Hornig- díjat adományoz.Idén, rendhagyó módon egészségügyi dolgozó is kapott Pro Meritis érmet.

Dr. Kovács György Pro Meritis díjat vehetett át a polgármestertől

Dr. Kovács György a budapesti Orvostudományi Egyetem elvégzése után a Veszprém Megyei Kórház Belgyógyászati Osztályán, majd a márkói körzeti orvosi rendelőben dolgozott. 1982-ben került Veszprémbe. Az Egészségügyi Osztály osztályvezető-helyetteseként vezetői feladatokat is ellátott. Szakmai munkáját az új iránti fogékonyság jellemezte. Szakmai tudását, ismereteit rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken folyamatosan gyarapította. Munkájában fontos szerepet kapott társadalmi tevékenysége, tanfolyamok, előadások szervezése. Munkatársaival való kapcsolata példaértékű, szervezőképessége kiváló. Betegeivel türelmes, bensőséges, megértő. 1985-ben Miniszteri dicséretben részesült, 2003-ban pedig Pro Sanitate emlékéremmel tüntették ki. 2016-ban Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az egészségügy területén végzett kiemelkedő szakmai munkájának, valamint Veszprém város polgárai érdekében kifejtett példaértékű tevékenységének elismeréseként dr. Kovács György részére Pro Meritis érmet adományoz.


Hozzászólások